NATO’nun Askeri Yapısı: Değişim ve Süreklilik

NATO’nun Askeri Yapısı: Değişim ve Süreklilik

Ali Bilgin VARLIK

Özet

NATO’nun askeri yapısı komuta ve kuvvet yapısı olmak üzere iki bileşenden oluşur. Komuta yapısı, askeri kuvvetlerin komuta ve kontrolünden sorumlu karargahları içerir. İttifakın kuvvet yapısı ise üye devletlerin NATO’ya tahsis ettiği askeri birliklerden oluşur. İttifak kuruluşundan itibaren komuta ya¬pısında dört büyük dönüşümsel safhayı tecrübe etmiştir. İttifakın, sabit birlikler de dâhil olmak üzere üye devletlerin tahsis ettiği bütün kuvvetlerden oluşan başlangıçtaki kuvvet yapısı, Soğuk Savaş son¬rasında birbirini takip eden üç değişiklikle, giderek konuşlandırılabilir (hareketli/taşınabilir) bir yapıya dönüşmüştür. Yeni kuvvet yapısı, kademeli hazırlık seviyesi esasına göre oluşturulmuştur. Bu makale, akademik çalışmalarda nadiren incelenen, NATO’nun komuta ve kuvvet yapısının tarihsel değişim ve dönüşümünü ve bunların gerekçelerini ele almaktadır. Bu bilgi yetkinliliğinden hareketle, her iki yapı¬nın etkinlik ve rasyonalitesi irdelenmektedir. Bu makalenin savı, NATO’nun geçmişi boyunca ittifakın askeri yapılarının sadece değişimin bir sonucu olarak ortaya çıkmadığı, aynı zamanda ittifakın evrim ve dönüşümün ana nedenleri ve temel belirleyenlerinden biri olduğudur.

Anahtar Kelimeler: NATO, NATO’nun dönüşümü, NATO’nun Askeri yapısı, dönüşüm, değişim

Bu makale 2075 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

 

Powered By SOL INVICTUS