ABD’de Yükselen Popülist Dalga ve Trumpizm: Neoliberal Küreselleşme, Ekonomik Kriz, Siyasetin İşlevsizleşmesi ve Elitizme Karşı Bir Geri Tepki mi?

ABD’de Yükselen Popülist Dalga ve Trumpizm: Neoliberal Küreselleşme, Ekonomik Kriz, Siyasetin İşlevsizleşmesi ve Elitizme Karşı Bir Geri Tepki mi?

Ömer KURTBAĞ

Özet

Bu çalışma, ABD’de son yıllarda yükselişe geçen ve Donald Trump’ın 2016’da başkan seçilmesiyle kendini gösteren popülist dalgayı çözümlemektedir. Çalışmanın temel savı, bu yeni nesil Amerikan popülizminin, anti-elitizm, halk iradesinin üstünlüğü, ideolojik kafa karışıklığı ve çoğulculuk karşıtlığı gibi popülizmin pek çok özelliğini bünyesinde taşıdığıdır. İkinci olarak çalışma, Amerikan ekonomisi, demokrasisi ve siyasetindeki krizin ve çürümenin bir sonucu olarak ortaya çıkan bu tablonun, siyasal sistemin gözden geçirilmesi ve yenilenmesi ihtiyacını ortaya koyduğunu savunmaktadır. Son olarak ise, Amerikan popülizminin geçmişteki örnekleri gibi, güncel popülizmin de sistemi düzeltici bir işlev görebileceği, ancak bu fırsatın kullanılamaması halinde popülizmin liberal olmayan bir demokrasiye ve hatta otoriterliğe evrilme riski taşıdığı savıyla çalışma tamamlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Trump, Amerikan popülizmi, Amerikan siyaseti, siyasal işlevsizlik, Trumpizm.

Bu makale 1569 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

 

Powered By SOL INVICTUS