İç Savaştan Devlet Başkanlığı Seçimine: Liberya’da Kalıcı Barış ve İstikrar Ne Derece Mümkün?

İç Savaştan Devlet Başkanlığı Seçimine: Liberya’da Kalıcı Barış ve İstikrar Ne Derece Mümkün?

Engin AVCI

Özet

19’uncu yüzyılda ABD’de özgür bırakılan kölelerin kurduğu Liberya, 1980’deki askerî darbe ve 1989’da başlayan iç savaşı sonrası Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ve Birleş¬miş Milletler’in müdahalesi ile görece istikrara kavuşmuştur. 2016’da güvenlik sorumluluğunu Liber¬ya hükûmetine devreden BM Liberya Misyonu (UNMIL) 2018’de kapatılmıştır. Liberya hükûmeti sorumluluğunda icra edilen 2017 devlet başkanlığı seçimini George Weah’ın kazanmasıyla birlikte Liberya için yeni bir dönem başlamıştır. Bu makale, Liberya’yı iç savaşa götüren dinamiklerin in¬celenerek devlet başkanlığı seçimlerinden sonra kalıcı barış ve istikrarın mümkün olup olmadığının sorgulanmasını amaçlamaktadır. Açık kaynaktan derlenen bilgilere dayanan araştırma sonucunda, ülkedeki siyasi profilin tarihsel olarak değişikliğe uğradığı, buna rağmen ülkeyi iç savaşa götüren siyasi ve sosyoekonomik dinamiklerin tamamen yok olmadığı, güvenlik sektörü reformundaki boşlukların riskler taşıdığı, ülkenin kalıcı barış ve istikrar açısından bölgesel ve uluslararası gelişmelere karşı kırıl¬gan olduğu sonucuna varılmıştır

Anahtar Kelimeler: Liberya, İç Savaş, ECOWAS, UNMIL, Güvenlik Sektörü Reformu

Bu makale 1726 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

 

Powered By SOL INVICTUS