XV.-XVI. Yüzyıllarda Isparta Kazası: Nüfus ve Yerleşme

XV.-XVI. Yüzyıllarda Isparta Kazası: Nüfus ve Yerleşme

Züleyha USTAOĞLU

Özet

Antik çağlardan günümüze kadar gelen ve eski adı kaynaklarda “Seperde”, “Sparda”, “İsparada” ola¬rak geçen Isparta; XV. ve XVI. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda Hamid Sancağı’na bağlı merkez kaza konumundaydı. Bu çalışmada Isparta kazasının kaydedildiği 1478, 1522 ve 1568 yıllarına ait üç adet mufassal tapu tahrir defteri ışığında kazanın “nüfus” ve “yerleşme” yapısı incelenmeye çalışıla¬cağı gibi özellikle nüfus durumunun yerleşmeye olan etkisi de irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Nüfus, yerleşme, tahrir, kaza, Isparta

Bu makale 1631 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

 

Powered By SOL INVICTUS