Anlatılar Çatışması: 1915 Olayları Üzerine Ermeni ve Türk Anlatıları

Anlatılar Çatışması: 1915 Olayları Üzerine Ermeni ve Türk Anlatıları

Mustafa Tayfun ÜSTÜN

Özet

Bu makale, 1915’te Osmanlı Ermenilerin yeniden iskânına ilişkin üretilen anlatılara odaklanmaktadır. Türk ve Ermeni siyasi aktörlerinin 1915’de yaşanan olayları nasıl yeniden anlattığı, gerçekliği ulusal çıkarları doğrultusunda nasıl inşa ettikleri ve uluslararası politikayı nasıl şekillendirdikleri üzerinde durulacaktır. Tarihsel ve hukuki perspektifleri öne çıkaran mevcut literatürdeki çalışmaların aksine, bu makale farklı platformlarda dile getirilen Ermenilerin yeniden iskânına yönelik sözde soykırım temelli iddialar ile ilgilenmemektedir. Bunun yerine, siyasi aktörler tarafından yeniden inşa ve temsil sürecinin nasıl sürdürüldüğünü anlamak için “Söz” ve “Osmanlı Subayı” isimli iki film analiz edilecektir. Bu vesileyle, Uluslararası İlişkilerin estetik kaynakları kapsamında literatüre katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Çalışmanın son kısmında, anlatıların gücü ve etkileri uluslararası ilişkiler ve diaspora siyasetinin kesiştiği noktada tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler:

Bu makale 717 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

 

Powered By SOL INVICTUS