Rusya Federasyonu’nun Kafkasya Politikası: Bütüncül Bakış

Rusya Federasyonu’nun Kafkasya Politikası: Bütüncül Bakış

Ahmet SAPMAZ

Özet

Bu çalışmanın amacı Rusya Federasyonu’nun (RF) Kafkasya politikasını ortaya koymaktır. Genel olarak literatürde RF’nin Güney Kafkasya politikası ve Kuzey Kafkasya politikası ayrı ayrı ele alınmaktadır. Ancak RF’nin özellikle güvenlik politikaları göz önüne alındığında aslında bölgenin bütüncül olarak ele alındığını görmek mümkündür. Soğuk Savaş sonrası dönemde Kafkasya, RF’nin iç, dış ve güvenlik politikasının en dinamik alanlarından birini oluşturmuş ve adeta Moskova’nın gelişmelere karşı tepkisini analiz etmek için bir test alanı vazifesi görmüştür. RF, Kuzey Kafkasya’yı Çeçenistan odaklı olarak kendi sınırları içinde tutmaya çalışırken, Güney Kafkasya devletlerini “yakın çevre” doktrini çerçevesinde kontrolü altında bulundurmak ve bu bölgedeki tek etkili güç olmak istemektedir. Çalışmanın temel varsayımı, RF’nin Kafkasya politikasının bütüncül bir yaklaşım içerdiği yani Güney Kafkasya ve Kuzey Kafkasya politikalarının birbirini tamamlar nitelik gösterdiğidir. Son dönemde meydana gelen gelişmeler çerçevesinde RF’nin Kafkasya üzerinde etki ve kontrolü daha da artmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Bu makale 850 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

 

Powered By SOL INVICTUS