Birleşik Krallık-Avrupa Birliği Ticaret ve İş Birliği Anlaşması ve Türkiye’nin Gümrük Birliği Modernizasyonu

Birleşik Krallık-Avrupa Birliği Ticaret ve İş Birliği Anlaşması ve Türkiye’nin Gümrük Birliği Modernizasyonu

Durmuş Ali KOLTUK , Filiz KAVAL

Özet

Bu çalışma Brexit sonrası Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık arasında kabul edilen yeni iş birliği modelinin Türkiye-AB ilişkilerine uygulanabilirliğini Gümrük Birliği’nin modernizasyonu üzerinden ele almayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada iki temel soru sorulmaktadır. Birincisi “Brexit sonrası AB ve Birleşik Krallık arasında imzalanan Ticaret ve İş Birliği Anlaşması’nın (Trade and Cooperation Agreement-TCA) tarafların ithalatına ve ihracatına etkileri neler olmuştur?” İkincisi “Türkiye-AB arasında 1996 yılında kabul edilen ve Türk ihracatçıları ve işletmeleri için olumsuz etki yaratan Gümrük Birliği Kararı, AB ve Birleşik Krallık arasında imzalanan “Ticaret ve İş Birliği Anlaşması’na” dönüştürülebilir mi?” Çalışmada temel olarak karma (nitel-nicel) araştırma yöntemi kullanılmakta ve ikincil veriler üzerinden bir değerlendirme yapılmaktadır. Bu bağlamda Gümrük Birliği’nin, “Ticaret ve İş Birliği Anlaşması” kapsamında modernize edilmesiyle birlikte Türkiye’nin AB’ye yapmış olduğu ihracatın %41’den %70’e, AB’den yaptığı ithalatın ise %31’den %40’a çıkacağı tahmin edilmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Bu makale 812 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

 

Powered By SOL INVICTUS