Olgunluk Seviyeleri ve Müzakere Yönteminin Başarısıyla İlişkileri: CPP-NPA, TTP, IRA

Olgunluk Seviyeleri ve Müzakere Yönteminin Başarısıyla İlişkileri: CPP-NPA, TTP, IRA

Emrah KAYA

Özet

Çatışmalar, çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkmaktadır. Taraflar, çatışma sürecinde kesin bir başarı elde etme ve amaçlarına ulaşma konularında başarılı olamayabilmektedir. Böyle bir durumda çatışmalar, tarafların karşılıklı zarar görülen çıkmaza girmesine neden olmaktadır. Tarafların bu durumu fark etmeleri, çatışmanın olgunlaşması demektir. Olgunlaşan bir çatışmada ise alternatif yöntemler ön plana çıkmaktadır. Bu noktada tercih edilen araçlardan biri müzakere yöntemidir. Devletler ile terör örgütleri arasında yaşanan düşük yoğunluklu çatışmalarda da benzer bir süreç yaşanmaktadır. Uzun süren çatışmaların ardından taraflar arasında temas kurulmakta ve neticesinde müzakerelere başlanmaktadır. Ancak müzakere yöntemi, her zaman başarılı olmamakta ve müzakerenin farklı aşamalarında tekrar çatışma ortamına dönülebilmektedir. Bu çalışmada, olgunluğun çeşitli seviyeleri olduğu savunulmaktadır. Ayrıca olgunluğun seviyeleri ile müzakere yönteminin başarılı olma ihtimali arasında özel bir ilişki olduğu değerlendirilmektedir

Anahtar Kelimeler:

Bu makale 598 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

 

Powered By SOL INVICTUS