Özet

Saygıdeğer Okuyucular,

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin 34. sayısı olan Haziran sayısıyla bir kez daha sizlere birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sayımızda, tarih ve uluslararası ilişkiler alanında özenle hazırlanmış 19 araştırma makalesi ve bir adet kitap değerlendirmesi olmak üzere toplam 20 çalışma ile karşınızdayız. Her biri kör hakemlik yoluyla titizlikle incelenmiş olup, yayın kurulumuzun myayınlanabilecekleri yönündeki nihai kararı sonrası bu sayımızda yerini almıştır.
Bu sayımızın açılış makalesinde, Ali Servet Öncü ve M. Seyfettin Erol, Avusturya- Macaristan İmparatorluğu’nun Birinci Dünya Savaşından çekildiği “Villa Giusti Mütarekesi’ni ele aldılar. Sayının 2. makalesinde Nasuh Uslu Orta Asya ülkelerinin Rusya ve Çin ile ilişkilerini ele almıştır. 3. makalede Abdullah Özdağ İngiltere ve Mısır’ın Sudan’daki Kondominyum yönetiminin sonuna doğru cereyan eden self-determinasyon sürecini tartışmıştır. 4. makalede Şehri Karakaş Kudüs’ün 1239 ve 1244 yıllarındaki yeniden fethi meselesini tartışmıştır. 5. Makalede Barış Saday “Hussitlere Karşı Haçlı Savaşları başlıklı makalesinde Hussit merkezli olarak Bohemya topraklarındaki reform hareketlerini ve onun neticesindeki askerî seferleri ele almıştır. “Türkiye’de Bilgi Mekânları İnşası: Cumhuriyet Dönemi Üzerine Bir İnceleme” isimli 6. Makalede Berrak Erdal Türkiye’nin cumhuriyet döneminde modernleşme ve ulus-inşa süreçlerinde bilgi mekânlarının hayati rolünü incelemiştir. 7. makalede Ramin Sadık Rus kaynaklarının ışığında Birinci Dünya Savaşı’nda Trabzon’un İşgalini konu edinmiştir. Sayımızın 8. Makalesinde Veysel Hasar Ankara Halkevi’nin 1932-1938 yılları arasındaki faaliyetlerini incelemiştir. 9. makalede Selcen Özyurt Ulutaş, Salar Türkeri’nin Semerkant’tan Çin’e göçlerini daha önce hiç kullanılmamış olan Rusça birinci el kaynakları tetkik ederek incelemiştir. Bu sayının 10. makalesinde İbrahim Güneş İlhanlılarda Malî Malumatın Zaptı ve Muhasebe Defterleri makalesinde üzerinde çok az araştırma yapılmış bir konu olan İlhanlı devlet hiyerarşisi içerisinde çok önemli bir yere sahip malî teşkilatı incelemiştir. 11. makalede Ferhat Eroğlu Osmanlı Devleti’nin son döneminde izciliğin tarihini incelemiştir. 12. makalede H. Mustafa Eravcı, “Fiziki Gelişim Bağlamında mBir Kent Biyografisi: Nevşehir” isimli makalesi ile idari düzenlemelerin, demografik yapı değişiminin kentleşme süreci bağlamında mekânsal ve işlevsel etkilerini tartışmıştır. Sayının 13. makalesi olan “Hindistan’dan Amerika’ya Asyatik Koleranın Güzergâhları (1830-1832)” de Selda Güner Özden, 19. yüzyılda Batı dünyasının kolerayla mücadelesini bütüncül bir yaklaşımla incelemektir. 14. makalede Ferdi Çiftçioğlu II. Abdülhamid Döneminde Macarların İstanbul Ziyaretlerini incelemiştir. Elif Öksüz Güneş 15. makalede milli mücadelenin Naki Tezel’in “Yıkılan Köprü” adlı eserine yansımalarını tartışmıştır. 16. makalede Muzaffer Başkaya hem Osmanlı’da hem de Cumhuriyet döneminde Doğu Karadeniz’in fındık ihraç merkezi olan
Giresun limanının tarihini incelemiştir. 17. makalede Aybike Erdem ve Azime Telli, “Transnasyonel İlişkilerde Alternatif Rota: Transnasyonel Toplum” adlı eserlerinde devlet merkezli dünya siyaseti yaklaşımına karşı çok aktörlü,
katmanlı ilişkileri savunan transnasyonalizm açısından devlet dışı ilişkilerde alternatif rota olarak transnasyonel toplumu analiz etmektedir. 18. makalede Leyla Şener Rusya’da tarihin bir bilim olarak şekillendiği tarihi eserlere karşı ilginin büyük olduğu XVIII. Yüzyılda Antik Yunan ve Roma edebiyatından tarihi eser çevirilerini incelemiştir. Sayımızın 19. ve son makalesinde Abdülhamit Dündar Sitti Zübeyde’den Zümrüd Hatun’a Bir Türbenin Kimliği Meselesi’ni konu edinmiştir. Kitap değerlendirmeleri kısmında, Bengül Bolat ve Burak Güneş, Çağla Gül Yesevi’nin Türk Dünyası ve Göç: Vatandan Yeni Vatanlara isimli kitabını değerlendirdiler. 34. sayımızdaki makaleleri zevkle ve ilgiyle okuyacağınızı umuyor, bu sayının hazırlanmasında emeği geçen yazarlara, hakem heyetine, editörler kuruluna ve yazı kuruluna teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir sonraki sayımızda (Aralık 2024) yepyeni makalelerle buluşmak ümidiyle…

Saygılarımızla
Gazi Akademik Bakış Dergisi
Editörler Heyeti

Anahtar Kelimeler:

Bu makale 89 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

 

Powered By SOL INVICTUS