Villa Giusti Mütarekesi

Ali Servet Öncü , M. Seyfettin Erol

Özet

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Birinci Dünya Savaşı’nda İttifak Devletleri Blokunda yer almıştı. Bununla birlikte bu devletin Birinci Dünya Savaşı gibi küresel bir mücadeleyi uzun süre devam ettirebilecek bir gücü yoktu. Dolayısıyla Avusturya-Macaristan İmparatorluğu savaş boyunca tıpkı Osmanlı Devleti ve Bulgaristan Krallığı gibi Almanya’nın askeri ve ekonomik yardımına ihtiyaç duymuştu. Savaşa devam etmekte zorlanan İmparatorluk, bu sebeple 1916’dan itibaren savaşın sona ermesi hususunda oldukça istekli olmuştu. Savaşı devam ettirebilecek maddi güçten mahrum olan ve savaş öncesi ve süresince içerideki azınlıkların bağımsızlık talepleriyle uğraşmak zorunda kalan Avusturya-Macaristan İmparatorluğu 1916 ve 1917 yıllarında savaşı bitirebilecek mütareke tekliflerine oldukça olumlu yaklaşmıştır. Fakat tarafların savaşın sona ermesi konusunda bir türlü anlaşmamaları Avusturya-Macaristan’da büyük hayal kırıklığı yaratmış, bu devlet bir süre sonra Almanya’dan ayrı mütareke yapmayı bile düşünmeye başlamıştır. 1918 yılı Haziran ayı ortalarında Avusturya-Macaristan birliklerinin İtalyan birliklerine karşı başlattıkları saldırının başarısız olması ve Temmuz-Ağustos aylarında batı cephesinde İtilaf Devletlerinin Almanya karşısında üstünlüğü ele geçirmeleri Avrupa cephelerinde İttifak Devletlerinin durumunu sıkıntıya sokmuş, 24 Ekim’de İtalyan birliklerinin başlattıkları başarılı saldırıdan sonra Avusturya-Macaristan’ın savaşa devam etme ihtimali kalmamıştı. İtalyan birliklerinin Vittorio Veneto’yu işgal etmelerinden sonra Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, 3 Kasım 1918 tarihinde Padova kenti dışında Mandria bölgesinde Giusti del Giardino isimli villada İtalya ile mütareke imzalayarak Birinci Dünya Savaşı’ndan çekilmiştir. Mütareke oldukça ağır şartlar içeriyordu ve imparatorluğu her açıdan büyük ölçüde sınırlıyordu. Villa Giusti Mütarekesi sekizi askeri ve on biri deniz kuvvetleri ve denizciliğe ilişkin hükümler olmak üzere iki kısım ve on dokuz maddeden oluşmuştu. Mütarekenin ek protokolü ise onu askeri ve dokuzu deniz kuvvetleri ve denizciliğe ilişkin hükümler olmak üzere iki kısım ve on dokuz maddeden ibaretti.

Anahtar Kelimeler:

Bu makale 107 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

 

Powered By SOL INVICTUS