Orta Asya Ülkelerinin Rusya ve Çin ile İlişkileri: Hassasiyetlerin, Bağımlılıkların, Tehdit Algılarının ve Bölgesel Örgütlerin Etkisi

Orta Asya Ülkelerinin Rusya ve Çin ile İlişkileri: Hassasiyetlerin, Bağımlılıkların, Tehdit Algılarının ve Bölgesel Örgütlerin Etkisi

Nasuh Uslu

Özet

Orta Asya ülkeleri, Rusya ve Çin ile ilişkilerinde bağımsızlık konusundaki hassasiyetleri ve bu iki devletle güvenlik, ekonomi ve ticaret alanlarındaki güçlü bağlarının etkisi altında kalmıştır. Bu ülkeler, iki devletle yoğun ilişkilerini sürdürürken egemenliklerinden, bağımsızlıklarından ve toprak bütünlüklerinden taviz vermek istemediklerini göstermiştir. Rusya ve Çin’in başını çektiği bölgesel örgütler de bölge devletlerinin kaçınılmaz ortakları olmuştur. Bölge devletleri, bu örgütlerin içerisinde hegemonya altına girmemeye azami özen göstermiştir. Temel stratejileri, örgütleri ve iki devleti birbirlerine karşı dengelemek ve birçok aktör arasında ilişkiler ağı oluşturarak çıkarlarını ve egemenliklerini korumaya çalışmak olmuştur. Bu makale, Orta Asya ülkelerinin Rusya ve Çin ile ilişkilerini ilgili faktörlere odaklanarak analiz etmekte, böylece bölgesel ve küresel politikalar ile bölge ülkelerinin tutum ve politikalarına ışık tutmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Bu makale 86 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

 

Powered By SOL INVICTUS