Türkiye’de Bilgi Mekanları İnşası: Cumhuriyet Dönemi Üzerine Bir İnceleme

Türkiye’de Bilgi Mekanları İnşası: Cumhuriyet Dönemi Üzerine Bir İnceleme

Berrak Erdal

Özet

Bu çalışma Türkiye’nin cumhuriyet döneminde modernleşme ve ulus-inşa süreçlerinde bilgi mekanlarının hayati rolünü incelemektedir. Sunmuş olduğu teorik çerçeve kapsamında, makale öncelikle iktidar, bilgi ve mekân arasındaki karmaşık ilişkiyi incelemektedir. Somut süreçlerin analizi, yeni kurulan Cumhuriyet’in ilkelerini ve yeni ulusal kimliğini geniş halk kesimlerine yayan, kültürel ve politik merkezler haline gelen Halkevlerinin incelenmesiyle başlamaktadır. Ardından, yeni rejimin inşa ettiği müzeleri inceleyerek bu kültürel kurumların ‘ulus’ ile ilgili bilgi yaratan ideolojik rollerini analiz etmektedir. Bunu takiben tiyatro, sinema ve operaların yeni Türk ulus devletinin kültürel politikalarına katkısı ele alınmaktadır. Son olarak, Ankara’da kurulan Milli Kütüphane’nin tarihsel süreci ve ulus inşasındaki rolü tartışılmaktadır. İlgili mekanların analiziyle, bu makale bilgi mekanları aracılığıyla ulus kimliği inşa süreçlerinin karmaşık yapısını ele alarak, Türkiye’nin modernleşme sürecinde mekânın rolünü ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Bu makale 86 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

 

Powered By SOL INVICTUS