Çin’deki Oğuzlar: Rus Kaynaklarına Göre Salar Türklerinin Göçü

Çin’deki Oğuzlar: Rus Kaynaklarına Göre Salar Türklerinin Göçü

Selcen Özyurt Ulutaş

Özet

Çin tarafından resmen Türk ve Sünni-Müslüman olarak kabul edilen Salar Türkleri 700 yıl evvel bugün Çin’de yaşadıkları yere göç etmişlerdir. Yaşadıkları tüm zorluklara rağmen dillerinden, kültürlerinden taviz vermeden günümüze kadar gelebilmeyi başarmışlardır. Haklarında yazılı kaynakların az olması sebebiyle hangi tarihte nereden, neden göç ettikleri hususunda kesin bilgi yoktur. Bu nedenle Salar Türklerinin kimlikleri, geçmişleri farklı efsanelerle harmanlanmış ve yeniden inşa edilmiştir. Çalışmada Salarların Çin’e göçleri ve yerleşmelerine dair daha önce hiç kullanılmamış olan Rusça birinci el kaynaklar tetkik edilmiş ve Semerkant’tan Çin’e göçlerine dair farklı bilimsel bir yorum ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler:

Bu makale 99 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

 

Powered By SOL INVICTUS