Hindistan’dan Amerika’ya Asyatik Koleranın Güzergâhları (1830-1832)

Hindistan’dan Amerika’ya Asyatik Koleranın Güzergâhları (1830-1832)

Selda Güner Özden

Özet

Bu çalışmanın amacı sanayi ve bilim alanlarında ilerlemenin yaşandığı 19. yüzyılda Batı dünyasının kolerayla mücadelesini bütüncül bir yaklaşımla incelemektir. Kolera, sanayi çağının bir yan etkisi gibi belirerek toplumların, nüfus ve yaşam biçimlerini etkilemişti. Kirli su kaynakları, yoksulluk ve kötü sağlık şartları hem kırda hem de kentte koleranın ortaya çıkması ve yayılmasında rol oynuyordu. Ancak koleranın menşei konusunda Batı dünyasının işaret ettiği yer Doğu’ydu. Hindistan ve Bangladeş’te endemik olarak görülen bir hastalığın 19. Yüzyılda küresel bir sağlık sorununa dönüşmesi önemlidir. Bu makalede, modern çağda toplumların zihinlerinde derin etkiler bırakan Asya kolerasının 1830-1832 yıllarında Hindistan’dan çıkarak Avrupa ve Amerika’ya pandemik bir biçimde yayılma güzergahları ve sebep olduğu yaygın ölüm ve yıkımın hatta gündeme getirdiği sosyal konuların bir incelemesi yapılacaktır. Bahsi geçen dönemin doktor, politikacı veya memurlarının rapor ve hatıratlarına dayanan bu çalışma koleranın etrafında dönen tıbbi tartışmalara da dikkat çekmektedir. Zira Vibrio Cholerae basili 1854’te keşfedilinceye kadar kolera hakkında bilinenler son derece sınırlı ve onunla mücadele de başarısızdı. Kolerayla mücadelede üzerinde ittifak edilen husus ise tartışmalı taraflarıyla birlikte karantina uygulamasıydı.

Anahtar Kelimeler:

Bu makale 88 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

 

Powered By SOL INVICTUS