Transnasyonel İlişkilerde Alternatif Rota: Transnasyonel Toplum

Transnasyonel İlişkilerde Alternatif Rota: Transnasyonel Toplum

Aybike Erdem , Azime Telli

Özet

Bu çalışma, devlet merkezli dünya siyaseti yaklaşımına karşı çok aktörlü, katmanlı ilişkileri savunan transnasyonalizm açısından devlet dışı ilişkilerde alternatif rota olarak transnasyonel toplumu analiz etmektedir. Transnasyonalizmin sonucu olarak devlet dışı aktörler, dünya siyasetinde öne çıkarken literatürde devlet dışı ilişkiler gölgede kalmaktadır. Vatandaşlık bağı aranmaksızın belli bir amaç için gönüllü oluşturulan topluluk olan transnasyonel toplum ise devlet dışındaki bu transnasyonel denklemlerde önemli bir değişkendir. Bu değişken, devlet dışı aktörler tarafından alternatif rota olarak seçilebilmekte ve dünya siyasetinin loş yönünü oluşturabilmektedir. Bu çalışma da alternatif rota olarak transnasyonel toplumun devlet dışı aktörlerin birbiriyle ilişkilerindeki etkisini transnasyonalizmin mantığına uygun şekilde ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu kapsamda birinci bölümde transnasyonalizm, kökeni ve eleştirileriyle birlikte ele alınmıştır. İkinci ve üçüncü bölümde; transnasyonel ilişkiler aktörleri ve ilişkileri açıklanmaktadır. Dördüncü bölümde ilk üç bölümün çizdiği çerçevede örnek vakalar üzerinden transnasyonel ilişkiler değerlendirilmiştir. Böylece literatürün nispeten karanlıkta kalmış bir perspektifinin aydınlatılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Bu makale 89 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

 

Powered By SOL INVICTUS