Mütareke Yıllarında Osmanlı Topraklarında Göçleri Önlemeye Yönelik Çabalar

Mütareke Yıllarında Osmanlı Topraklarında Göçleri Önlemeye Yönelik Çabalar

Hatice Yıldırım

Abstract

-

Keywords: Men-i Muhacerat; Göç; Batı Anadolu; Elviye-i Selâse; Mondros Mütarekesi

This article has been read 1580 times

Full Text:

Licence

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. All Rights Reserved.

Powered By SOL INVICTUS