Indexed in

Journal of Gazi Academic View is indexed by ESCI (Emerging Sources Citation Index), CEEOL, DOAJ, INDEX COPERNICUS, INDEX ISLAMICUS, TÜBİTAK-ULAKBİM, IMB, ASOS, PROQUEST, MLA INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licence

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2023 Gazi Akademik Bakış. All Rights Reserved.

Powered By SOL INVICTUS