Arşiv Vesikaları Işığında Yavuz Sultan Selim Dönemi Seferlerinin İaşe Organizasyonuna Dair Yeni Tespitler

Arşiv Vesikaları Işığında Yavuz Sultan Selim Dönemi Seferlerinin İaşe Organizasyonuna Dair Yeni Tespitler

Süleyman POLAT

Abstract

-

Keywords: Yavuz Sultan Selim, Çaldıran, Mercidâbık, Memluk Devleti, Safevî Devleti

This article has been read 1341 times

Full Text:

Licence

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. All Rights Reserved.

Powered By SOL INVICTUS