XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Devleti’nde Vergi Muâfiyeti: Derbendçilik

XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Devleti’nde Vergi Muâfiyeti: Derbendçilik

Almıla GÖKÇE ÖZCAN

Abstract

-

Keywords: Osmanlı Devleti, Vergi Muâfiyeti, Derbend, Rumeli Beylerbeyliği, Anadolu Beylerbeyliği

This article has been read 1734 times

Full Text:

Licence

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. All Rights Reserved.

Powered By SOL INVICTUS