Türk Savunma ve Havacılık Sanayisinin Küresel, Ulusal ve Yerel Dinamikleri: Ankara Örneği

Türk Savunma ve Havacılık Sanayisinin Küresel, Ulusal ve Yerel Dinamikleri: Ankara Örneği

Tanyel ÖZELÇİ ECERAL

Abstract

-

Keywords: Savunma Ve Havacılık Sanayisi, Ana Yüklenici, Alt Yüklenici, Ankara, Türkiye

This article has been read 1251 times

Full Text:

Licence

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2020 Gazi Akademik Bakış. All Rights Reserved.

Powered By SOL INVICTUS