Milli Mücadele Dönemi’nde Süryaniler

Milli Mücadele Dönemi’nde Süryaniler

Deniz Bayburt

Abstract

-

Keywords: Süryaniler; Nasturiler; Milli Mücadele; Lozan Barış Konferansı; Ağa Petros.

This article has been read 677 times

Full Text:

Licence

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2020 Gazi Akademik Bakış. All Rights Reserved.

Powered By SOL INVICTUS