Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde CHP’nin Gençliğin Eğitim ve İstihdam Sorununa Yaklaşımı

Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde CHP’nin Gençliğin Eğitim ve İstihdam Sorununa Yaklaşımı

Mehmet OKUR

Abstract

-

Keywords: Osmanlı Devleti, Türkiye, Gençlik, Eğitim, İş/İstihdam

This article has been read 1201 times

Full Text:

Licence

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2020 Gazi Akademik Bakış. All Rights Reserved.

Powered By SOL INVICTUS