Kitap İncelemesi: Hasan Gümüşoğlu, İslam Mezhepleri Tarihi.

Kitap İncelemesi: Hasan Gümüşoğlu, İslam Mezhepleri Tarihi.

Alaeddin YALÇINKAYA

Abstract

Bu çalışmada, Hasan Gümüşoğlu’nun İslam Mezhepleri Tarihi adlı eseri tanıtılmaya çalışılmıştır. Yazar İslâm Mezhepleri Tarihi’ni, Ehl-i Sünnet çizgisinde, başta mezhep imamları ve önde gelen müçtehitlerin eserleri çerçevesinde ele alarak, farklı itikada sahip olan görüşleri de yine kendi kaynaklarından nakletmektedir. Bununla beraber yazar her bir bahiste ele aldığı inanç ve görüşleri, yerine göre tarihte veya günümüzde örneğin Şii, Mu’tezile, Harici veya Vehhabi çizgizindeki alimlerin, yazarların ifadelerine dayanarak sunmakta ve analiz etmektedir.

Keywords: Kitap İncelemesi, İslam Mezhepleri

This article has been read 658 times

Full Text:

Licence

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. All Rights Reserved.

Powered By SOL INVICTUS