Cilt 10, Sayı 20 (2017)

Gazi Akademik Bakış Dergisi 20.Sayısı

İçindekiler

Makaleler

EDİTÖRDEN PDF
Hale ŞIVGIN 1-13
Haçlı Seferleri Sebep ve Sonuçları Bakımından Nasıl Değerlendirilebilir? PDF
Salim KOCA 15-35
Türk Adının Ortaya Çıkışı, Anlamı ve Yayılışı PDF
İlhami DURMUŞ 37-47
Rusya’nın Osmanlı Unsurları Üzerindeki Çalışmaları ve 1914 Bitlis Ayaklanması PDF
Nejla GÜNAY 49-68
Bulgar Milliyetçiliğinin Doğuşu, Ortodoks Unsurları, Gelişimi ve Türklerin Ötekileştirilmesi PDF
Nuri Korkmaz 69-82
Mühimme Defterlerine Göre Osmanlı Cezayir-i Garp PDF
H.Mustafa ERAVCI 83-94
AB Sürecinde Türkiye’nin İnsan Hakları ve Milli Kimlik İkilemi PDF
Sertan AKBABA 95-120
Cumhuriyet Dönemi Türk-Alman İlişkilerinde Sıradışı Bir Aktör: Krupp Firması 1923-1990 PDF
Fahri TÜRK, Emirhan KAYA 121-143
Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Petrol Arama Politikaları (1923-1950) PDF
Nadir YURTOĞLU 145-168
Küresel Fay Hatları ve Türkiye’nin Bölgesel Bütünleşme Politikaları: Siyasi Ekonomik Model Önerisi PDF
Serhan OKSAY, Emre İŞERİ, Nihat ÇELİK 169-196
Türk Dış Politikası Araştırmalarında İsveç Arşivlerinin (RIKSARKIVET VE KRIGSARKIVET) Önemi PDF
Evren KÜÇÜK 197-220
Dengeleme mi Peşine Takılmak mı?: Dış Politika Stratejilerini Yeniden Düşünmek PDF
Erdem ÖZLÜK 221-263
Osmanlı İmparatorluğu ile Almanya Devleti Arasındaki Ticaretle İlgili Gümrük Tarife Defteri (1862 PDF
Murat FİDAN 265-298
Bosna Hersek’te ‘İslam Adına Kim Konuşuyor?’un tarihi: Bir Resmi İslam, Halk İslamı Tartışması PDF
Hüsrev TABAK 299-312
YAZIM KURALLARINA İLİŞKİN ESASLAR PDF
Gazi Akademik Bakış Dergisi Yayın Kurulu 313-323